Skip to content

Erasmus+ program unaprijedio kvalitet visokog obrazovanja

Erasmus plus program značajno je unaprijedio kvalitet visokog obrazovanja u Crnoj Gori i omogućio da te ustanove budu vidljivije, konkurentnije i da se povežu sa renomiranim ustanovama iz regiona i Evrope, ocijenila je direktor Nacionalne Erasmus plus kancelarije Vanja Drljević.

Generalni sekretarijat Vlade – Sektor za informisanje građana o Evrospskoj uniji (EU) i procesu pristupanja EU, u okviru projekta EU4ME koji finansira Unija, pridružio se obilježavanju Erasmus plus nedjelje

Iz Generalnog sekretarijata Vlade kazali su da je u toku ciklus Erasmus plus za period od 2014. do 2020. godine, za šta je namijenjeno 14,7 milijardi EUR.

Crna Gora je u okviru poziva za ključnu akciju Erasmus plus programa – izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, ostvarila značajan uspjeh, imajući u vidu da joj je odobreno učešće u osam projekata od ukupno 18 koji se sprovode na području Zapadnog Balkana, a čija realizacija će početi naredne godine.

Drljević je kazala da o tome koliki je to zapravo uspjeh najbolje govori podatak da je od 1.005 prijavljenih projektnih predloga za finansiranje odobreno 164, od čega 18 za region Zapadnog Balkana.

Drljević smatra da je osim institucija visokog obrazovanja, dodatna vrijednost za održivost odabranih projekata što se lokalno partnerstvo sastoji i od neakademskih partnera, kao što su ministarstva, agencije, zdrastvene i ekonomske državne institucije, preduzeća, udruženja.

„Erasmus je pozitivno uticao na sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori, omogućio da ustanove visokog obrazovanja budu vidljivije, konkurentnije i da se povežu sa renomiranim ustanovama iz regiona i Evrope“, kazala je Drljević.

Prema njenim riječima, partnerstva ostvarena sa univerzitetima i institucijama nijesu ostala na nivou projekta.

„Projekti su doprinijeli značajnom unapređenju visokog obrazovanja, nastavne metodologije, istraživačke infrastrukture. Sami programi mobilnosti pozitivno su uticali na studente“, rekla je Drljević.

Ona je istakla da Univerziteti u Crnoj Gori sada imaju iskustvo u apliciranju, sprovođenju i vođenju projekata, ojačane kapacitete i kontinuirano rade na internacionalzaciji.

Drljević je dodala da od svih tih poboljšanja najveću korist imaju studenti, kao krajnji korisnici svih projekata.

Prorektorka Univerziteta Crne Gore Nataša Kostić navodi da je Univerzitet već 12 godina dio Erasmus porodice, tokom kojih je koristio prednosti koje učešće u programu pruža.

„Od 2015. godine kad je Erasmus+ naslijedio Erasmus Mundus, Univerzitet Crne Gore je svake godine povećavao broj partnerskih ugovora sa evropskim univerzitetima i danas učestvuje u 122 projekta međunarodne kreditne mobilnosti“, rekla je Kostić.

Ona je navela da sporazumi u okviru projekata studentima omogućavaju periode mobilnosti tokom studija, a akademskom i istraživačkom osoblju periode boravka i usavršavanja na više od 100 evropskih univerziteta u 25 zemalja.

Profesorica Univerziteta Donja Gorica (UDG) Ivana Ognjanović objasnila da je da UDG koordinira tim projektom vrijednim skoro milion EUR.

„Od projekta se očekuje da nakon prve godine realizacije, od ukupno tri, napravimo javni poziv za sve inovatore i studente sa crnogorskih univerziteta i da desetak odabranih tema dobije mentorski tim sa naših, ali i eminentnih evropskih partnerskih institucija“, kazala je Ognjanović.

Tim će, kako je dodala, imati ulogu da pomogne odabranim idejama da se realizuju i plasiraju na tržiše.

Profesorica UDG-a Maja Drakić Grgur je govoreći o drugom projektu koji se sprovodi sa partnerima iz Albanije i Kosova, kazala je da njegov cilj unapređenje pristupa visokom obrazovanju za studente sa invaliditetom i teškoćama u učenju.

„Cilj nam je da i javnost shvati značaj koji sveukupnom društvenom razvoju mogu ovakvi studenti da pruže, kao i da širimo razumijevanje za ravnopravan pristup svih studenata visokom obrazovanju“, dodala je Drakić Grgur.

Profesor Ekonomskog fakulteta Boban Melović, kazao je da projekat Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog visokog obrazovanja ima za cilj stvaranje uslova za razvoj dualnog obrazovanja i poboljšanje kompetencija diplomiranih studenata u Crnoj Gori prema potrebama poslodavaca, kako bi se povećale mogućnosti za njihovo zapošljavanje.

„Dualno visoko obrazovanje će omogućiti studentima da steknu relevantnija znanja i vještine kombinovanjem formalnog obrazovanja sa obukom stečenom na radnom mjestu – stažiranje“, pojasnio je Melević.

Profesorica Ekonomskog fakulteta Danijela Jaćimović predstavila je Jean Monnet projekat Centar izvrsnosti: Izazovi politike proširenja: EU versus kineskoj diplomatiji na Zapadnom Balkanu 2020-2023 u okviru Erasmus programa.

Ekonomski fakultet se, kako je rekla, pozicionirao na evropskoj i svjetskoj mapi visokoškolskih institucija kao institucija koja je u mogućnosti da obezbijedi izvrsnost nastave i istraživanja u okviru evropskih tema i integracija.

„Ekonomski fakultet je uvijek bio inovator u ovim procesima, tako da će ovaj projekat donijeti inovacije koje zahtijeva trenutak u kom se nalazimo“, kazala je Jaćimović.

Medijske objave: https://www.rtvbudva.me/vijesti/erasmus-plus-program-unaprijedio-kvalitet-visokog-obrazovanja/38106