Skip to content

Održan Erasmus+ informativni dan za 2020. godinu

Danas je na Univerzitetu Crne Gore, sa početkom u 09:30h, održan Erasmus+ informativni dan za 2020. godinu. Događaj je namijenjen informisanju javnosti o rezultatima koje je Crna Gora ostvarila učešćem u programu Erasmus+ tokom ciklusa 2014-2020. Ovim događajem je u našoj zemlji ujedno obilježen i kraj prvog ciklusa programa Erasmus+ i predstavljene sve novine u narednom periodu sprovođenja programa.

Više na: http://www.erasmusplus.ac.me/?p=21129