Skip to content

Jačanje kompetencija studenata u Crnoj Gori u skladu sa potrebama poslodavaca i tržišta rada

Na četiri fakulteta Univerziteta Crne Gore biće razvijen i implementiran generički model dualnog obrazovanja kao pilot test u okviru Erasmus+ projekta “Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u crnogorskom visokom obrazovanju – DUALMON”.

Medijske objave:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1226/objava/105403-jacanje-kompetencija-studenata-u-crnoj-gori-u-skladu-sa-potrebama-poslodavaca-i-trzista-rada

https://www.cdm.me/drustvo/ucg-kompetencija-studenata-u-crnoj-gori-u-skladu-sa-potrebama-poslodavaca-i-trzista-rada/

https://www.portalanalitika.me/clanak/ucg-kompetencija-studenata-u-crnoj-gori-u-skladu-sa-potrebama-poslodavaca-i-trzista-rada

https://www.bankar.me/2021/02/22/ucg-kompetencija-studenata-u-crnoj-gori-u-skladu-sa-potrebama-poslodavaca-i-trzista-rada/

https://radiokotor.info/clanak/drustvo/ja%C4%8Canje-kompetencija-studenata-u-crnoj-gori-u-skladu-sa-potrebama-poslodavaca-i-tr%C5%BDi%C5%A0ta-rada/0