Skip to content

Početak projekta DUALMON – Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u crnogorskom visokom obrazovanju

U četvrtak, 22.04.2021. godine obilježen je početak Erasmus+ projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u crnogorskom visokom obrazovanju – DUALMON“.

Tokom prvog radnog dana, predstavljeni su ciljevi projekta, učesnici, radni paketi kao i detaljni vremenski okvir realizacije projekta.

Koordinator projekta je Univerzitet iz Novog Sada, partneri su Univerzitet Crne Gore (Ekonomski, Elektrotehnički, Pomorski i Fakultet za turizam i hotelijerstvo), Univerzitet primijenjenih nauka FH Joanneum Grac, Visoka strukovna škola Academia Maribor, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Privredna komora, kao i kompanije Voli Trade doo, Crnogorski Telekom AD Podgorica, Montenegro Stars Hotels Group, Roaming Networks d.o.o i Crnogorska plovidba AD u kojima će pilot projekat biti implementiran.

Izvor: https://akokvo.me/pocetak-projekta-dualmon-jacanje-kapaciteta-za-implementaciju-dualnog-obrazovanja-u-crnogorskom-visokom-obrazovanju/