Skip to content

Radna posjeta projektog tima Pomorskog fakulteta Kotor kompaniji Crnogorska plovidba

Neposredno nakon Prvog sastanka članova projektnog tima u Podgorici, prvi konkretan radni sastanak imeđu predstavnika Pomorskog fakulteta Kotor i rukovodstva Crnogorske plovidbe obavljen je 14. maja 2021. godine. Razmotreni su modaliteti mogućeg dualnog obrazovanja kada su u pitanju prostorni i stručni kapaciteti Crnogorske plovidbe koji bi mogli biti obezbjeđeni u pogledu primjene dualnog obrazovanja sa jedne i interesi Pomorskog fakulteta sa druge strane. Zbog zajedničkog interesa Pomorskog fakulteta i Crnogorske plovidbe predstavnici će formirati radne timove radi razrade generičkog modela i njegove moguće primjene kako kod tehničkih, tako i kod društvenih studijskih programa. Takođe, razmotrene se opcije dualnog obrazovanja kako na osnovnim, tako i na master studijama, a za očekivati je da će buduće istraživanje tržišta i pozitivna praksa dualnog obrazovanja iz partnerskih zemalja pomoći u kreiranju najboljeg mogućeg rješenja. Imajuci u vidu da se redovna Akreditacija UCG i PFK planira u narednoj 2022. godini, ovo će biti izvanredna prilika da se tokom procesa Akreditacije izvrši harmonizacija nastavnih materijala i kurikuluma u skladu sa dualnim modelom obrazovanja koji će se uvesti tokom trajanja ovog projekta.

Članovi projektog tima su izrazi uvjerenje, da će saradnja sa Crnogorskom plovidbom u okviru projekta DUALMON, te da će stečeno iskustvo kroz već uspostavljene modele dualnog obrazovanja u Sloveniji, Srbiji i Austriji, pomoći u primjeni dualnog modela obrazovanja pomoraca i obezbjeđivanju dodatne vrijednosti izgradnje kapaciteta visokog obrzovanja na PFK.