Skip to content

Održan preventivni monitoring sastanak u okviru DUALMON projekta

Predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori bili su gosti Ekonomskog fakulteta u cilju sprovođenja preventivne monitoring posjete za projekat “Strengthening capacities for the implementation of dual education in Montenegro higher education” – DUALMON. U pitanju je prva u nizu monitoring posjeta koje će biti sprovedene  za svaki projekat koji je odobren u okviru ključne akcije 2 “Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja” programa Erasmus+.

Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih partnera: četiri fakulteta Univerziteta Crne Gore (Ekonomskog, Elektrotehničkog, Pomorskog i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo), Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Privredne komore Crne Gore, kao i kompanija Voli Trade doo, Crnogorski Telekom AD Podgorica, Montenegro Stars Hotels Group i Crnogorska plovidba AD. Sastanku je, putem Zoom aplikacije, prisustvovao i koordinator projekta prof. dr  Mirko Savić.

Direktorica Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, g-đa Vanja Drljević, je na monitoring sastanku porazgovarala sa rukovodiocem projekta prof. dr Bobanom Melovićem, profesorom Savićem i ostalim partnerima o ključnim segmentima dokumenta koji sadrži evaluacije projekta. G-đa Drljević je tom prilikom naglasila da je kvalitet projekta potvrđen samim tim što je projekat dobio finansiranje, a da je uloga evaluacije i monitoring sastanka prevashodno unapređenje dalje realizacije projekta. Profesori Melović i Savić su učesnike sastanka upoznali sa organizacijom projektnog tima (timova) u okviru partnerstva i dali elaboraciju realizovanih aktivnosti i postignutih rezultata, kao i prezentaciju vezano za aktivnosti koje se odnose na uticaj (vidjljivost) projekta.

Na sastanku održanom na Ekonomskom fakultetu akcenat je stavljen na predstavljanje dosadašnjih projektnih aktivnosti i planovima za naredni period, kao i na uspostavljenim mehanizmima i procedurama koordinacije, upravljanja projektom i obezbjeđenja kvaliteta.