Skip to content

Uspješno realizovana studijska posjeta Sloveniji

Članovi radnog tima, u okviru prve studijske posjete predviđene projektom DUALMON, boravili su u Sloveniji, u periodu od 03. do 08. oktobra 2021. godine. Radni tim iz Crne Gore činili su predstavnici Univerziteta Crne Gore, Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Agencije za kontrolu kvaliteta visokog obrazovanja, Privredne komore Crne Gore, kao i predstavnici kompanija koje su partneri u projektu – Voli Trade doo, Crnogorski Telekom AD Podgorica, Montenegro Stars Hotel Group i Crnogorska plovidba AD.

Cilj studijske posjete Sloveniji bila je analiza praksi i razmjena iskustava u pogledu primjene dualnog visokog obrazovanja. Tom prilikom radni tim posjetio je nekoliko institucija, koje su već implementirale ili učestvovale u realizaciji dualnog obrazovanja na tercijalnom nivou. Domaćin u realizaciji studijske posjete bio je Academia College Maribor, koji je jedan od partnera u realizaciji projekta.

Učesnici studijske posjete imali su priliku da obiđu nekoliko institucija u Mariboru iz oblasti tercijalnog obrazovanja, koje su prepoznate kao uspješni primjeri implementacije dualnog obrazovanja u Sloveniji, a među njima su Wood Technology College Maribor i Hospitality College Maribor. Na sastanku sa predstavnicima ovih institucija, članovi radne grupe imali su priliku da razgovaraju o načinima na koji su partneri iz Slovenije implementirali dualno obrazovanje, te o njihovim pozitivnim iskustvima i praksama koje se mogu primijeniti i u Crnoj Gori. Takođe, tokom radnog dijela, organizovanog od strane Academie, radni tim je imao priliku da se upozna sa iskustvima, ali i da usvoji korisne savjete od partnera iz Graca – FH Joanneum, koji je uspješno implementirao dualno visoko obrazovanje u Austriji. Pored toga, predstavnici Univerziteta u Novom Sadu, koji je koordinator projekta, prezentovali su iskustva dualnog visokog obrazovanja u Srbiji, a održan je i sastanak Upravnog odbora projekta.

Tokom studijske posjete, članovi radnog tima obišli su i Bled i Ljubljanu, gdje su, takođe, imali sastanke sa predstavnicima organizacija iz privrede koje realizuju dualno obrazovanje na tercijlanom nivou, kao i sa institucijama koje su zadužene za kreiranje i akreditaciju dualnih studijskih programa, poput Agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Sloveniji (NAKVIS). Tokom ovih sastanaka posebna pažnja bila je posvećena zakonodavnom okviru, čije je prilagođavanje neophodno u cilju implementacije dualnog visokog obrazovanja, a tom prilikom članovi radne grupe diskutovali su i o glavnim izazovima sa kojima će se Crna Gora suočiti u budućnosti, tokom implementacije DUALMON projekta.

Ova studijska posjeta je ocijenjena kao veoma značajna sa aspekta upoznavanja sa načinima i izazovima realizacije dualnog obrazovanja na tercijalnom nivou, te korisnih smjernica u pogledu njegove implementacije, koje će poslužiti kao osnova za pripremu konkretnih predloga prilagođenih specifičnostima crnogorskog sistema visokog obrazovanja.