Skip to content

Projekat DUALMON predstavljan u okviru skupa posvećenog inkluziji, diverzitetu i uvezivanju Erasmus+ projekata

Projekat DUALMON jedan je od projekata Univerziteta Crne Gore koji su predstavljeni na nedavno održanom sastanku lokalnih Tempus i Erasmus+ koordinatora projekata, a koji su adresirali teme inkluzije i diverziteta. Sastanak je organizovala Nacionalna Erasmus+ kancelarija, u okviru proslave Erasmus dana 2021, na temu “Inkluzija i diverzitet u Erasmus+ projektima na univerzitetima u Crnoj Gori: dostignuti rezultati i predstojeći izazovi”, a događaj je organizovan na Univerzitetu Donja Gorica 15. oktobra.

U ime Univerziteta Crne Gore, na ovom događaju su učestvovali prof. dr Veselin Mićanović, prorektor za nastavu, prof. dr Boban Melović, prof. dr Tatjana Novović, prof. dr Tatijana Dlabač i prof. dr Igor Lakić.

Prof. dr Boban Melović, koordinator projekta DUALMON (Strengthening capacities for the implementation of dual education in Montenegro higher education), čija je realizacija u toku, ukazao je da je cilj projekta stvaranje uslova za razvoj dualnog obrazovanja i poboljšanje kompetencija diplomiranih studenata u Crnoj Gori prema potrebama poslodavaca, kako bi se: povećale mogućnosti za njihovo zapošljavanje, povećala motivacija studenta da studiraju stičući istovremeno praktične kompetencije, kao i da bi se omogućio pristup visokom obrazovanju učenicima iz porodica sa nižim dohotkom. Dualno obrazovanje omogućava efikasnije i efektivnije sticanje opštih i posebnih znanja, vještina i kompetencija koje su usklađene sa potrebama savremenog tržišta rada. Poboljšanje usklađenosti ponude i tražnje radne snage predstavlja jedan od ključnih izazova za izgradnju inkluzivnog tržišta rada, a time i društva u cjelini istako je prof. Melović.

FOSFIM (Foundation of Study Program for Inclusive Education in Montenegro) projekat koji je bio jedan od prvih projekata iz TEMPUS programa je realizovao projektni tim Filozofskog fakulteta. Dekanka ovog fakulteta, prof. dr Tatjana Novović ukazala je na značaj akreditovanog jednogodišnjeg master studijskog programa za inkluzivno obrazovanje i potvrdila da je zajednički rad i sinergija projektnih aktivnosti vezanih za studente sa invaliditetom nešto što bi trebalo biti u fokusu ravnopravnog obezbjeđenja uslova za sticanje visokog obrazovanja za sve studente na Univerzitetu Crne Gore.

Prof. dr Tatijana Dlabač je bila koordinator Erasmus + Trans2work (School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro) projekta koji je značajno doprinio podizanju svijesti o problemima sa kojima se susreću studenti s invaliditetom. Vrijedna oprema za studente sa oštećenjem vida koja je kroz Trans2work projekat dobijena smještena je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci (CUB) koja je na raspolganju ne samo studentima nego i svim građanima Crne Gore. Ova projekat je pokrenuo ideju da se u CUB formira čitaonica za osobe s oštećenjem vida. Takođe je zahvaljujući ovom projektu po prvi put realizoana I radna praksa za 5 studenata s invaliditetom sa Univerziteta Crne Gore u zemlje okruženja.

Jedan od projekata čija je realizacija u toku je i Erasmus+ projekat Reflame (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro) koji se odnosi razvoj metodičkih kompentencija nastavnika stranih jezika na visokoškolskim institucijama za rad sa studentima koji imaju oštećenje vida ili sluha. Prof. dr Igor Lakić, koordinator projekta, ukazao je je na probleme i izazove sa kojima se susreću nastavnici stranih jezika u radu sa studentima sa navedenim oštećenjima, te na njihovu neobučenost u tom smislu.

Diskusija o inkluziji i diverzitetu u visokom obrazovanju u Crnoj Gori preko učešća u Erasmus+ programu, pored koordinatora, uključivala je i predstavnike menadžmenta crnogorskih univerziteta, kao i kreatora i donosioca odluka u sistemu visokog obrazovanja.

Ovaj događaj otvorila je Vanja Drljević, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije, prof. dr Milica Vukotić ispred domaćina Univerziteta Donja Gorica, Goran Drobnjak predstavnik Ministartsva provjete, nauke, sporta i kulture i Anđela Miličić, iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Rina Muhaj iz Nacionalne Erasmus+ kancelarije je govorila o inkluziji i prioritetu novog Erasmus+ programa.

Na skupu je, između ostalog, istaknuto da je Univerzitet Crne Gore posvećen rješavanju izazova sa kojima se suočavaju studenti sa invaliditetom, kao i postizanju jednakih uslova za sticanje visokog obrazovanja kroz uvezivanje projekata koje finansira Evropska unija.

Izvor: Univerzitet Crne Gore