Skip to content

Umrežavanje Erasmus+ projekata u cilju bolje saradnje sa privredom

U Privrednoj komori Crne Gore 9. decembra održan je Cluster sastanak na temu: Sinergetski efekti Erasmus+ projekata u cilju bolje saradnje sa privredom. Sastanak su, na inicijativu Ekonomskog fakulteta, organizovali Nacionalna Erasmus+ kancelarija i Privredna komora Crne Gore, kako bi bilo omogućeno upoznavanje i povezivanje rukovodilaca Erasmus+ projekata koji se sprovode u Crnoj Gori, a koji u okviru svojih ciljeva imaju povezivanje obrazovnih institucija sa privrednim subjektima.

Uvodničari na sastanku su bili Vanja Drljević, direktorica Nacionalne Erasmus+ kancelarije, dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore i Srna Sudar, rukovoditeljka Centra za transfer tehnologija, Institut izvrsnosti za istraživanja i inovacije, Univerzitet Crne Gore.

Svi predstavnici projekata su bili saglasni da sinergija i tematsko umrežavanje Erasmus+ projekata sa predstavnicima privrede mogu značajno doprinijeti poziciji studenata na tržištu rada na jednoj strani, kao i kvalitetu kadra koji će kompanije, na drugoj strani, dobiti. Na ovoj ideji je zasnovan i Erasmus+ projekat DUALMON – Jačanje kapaciteta za sprovođenje dualnog obrazovanja u crnogorskom sistemu visokog obrazovanja, koji je na sastanku predstavio rukovodilac prof. dr Boban Melović, prodekan za međunarodnu saradnju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. On je istakao da je jedan od osnovnih ciljeva projekta jačanje kompetencija studenata i njihove zapošljivosti, i tom prilikom naveo primjer Austrije u kojoj je zapošljivost studenata koji su prošli program dualnog obrazovanja između 90% i 100%. Predstavljajući projekat DUALMON prisutnima, profesor Melović je naglasio da je preduslov za njegovu uspješnu realizaciju u Crnoj Gori stvaranje zakonskog okvira kroz izmjene postojećih zakona, čija je inicijativa takođe jedan od ciljeva projekta.

Osim projekta DUALMON, na sastanku su predstavljeni i projekti:

SUCCESS – Održiva saradnja između univerziteta i preduzeća u cilju unaprijeđivanja mogućnosti zapošljvanja diplomiranih studenata;

KNOWHUB – Obnavljanje veza univerziteta i preduzeća u cilju unapređenja regionalnih inovativnih i preduzetničkih aktivnosti;

E-VIVA – Unapređenje i vrednovanje kompetencija u uslužnim djelatnostima u promjenljivom okruženju učenja na univerzitetima Zapadnog Balkana;

REBUS – Spremni za biznis – integrisanje i validacija praktičnih preduzetničkih vještina u inženjerskim i ICT studijama;

ENEMLOS – Pravne klinike u službi ranjivih grupa: jačanje zapošljavanja studenata prava kroz praktično obrazovanje;

DIGN€ST – Digitalno preduzetničko gnijezdo i industrija 4.0 u Crnoj Gori;

VIRAL – Osnaživanje značaja informacionih i komunikacionih tehnologija u izučavanju poljoprivrede;

BKSTONE – Uspostavljanje platforme za visoko obrazovanje – preduzeća u cilju osnaživanja, modernizacije i održivog rasta u oblasti industrije kamena u zemljama Zapadnog Balkana

BLUEWBC – Održivi razvoj “plave ekonomije” kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana;

RISKMAN – Upravljanje stranim vodenim vrstama u zemljama Zapadnog Balkana – Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora;

TRANS2W – Prelazak studenata sa invaliditetom od škole do zaposljenja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini;

PRACTing – Sticanje praktičnog znanja kroz virtuelno preduzeće – program i praksa u stvarnim kompanijama.

Učesnici sastanka su bili saglasni da sinergija visokog obrazovanja i privrede može podstaći transfer znanja, novo zapošljavanje, inovativnost, preduzetništvo i kreativnost, te da je ovakvo povezivanje neophodno za održivost postojećih projekata i dobra polazna osnova za osmišljavanje novih.